Balta pescuit Santaul mic Bihor

Canalul Crisurilor Bihor

Cascada Baiului Stana de Vale Bihor

Cascada Bohodei Stana de Vale Bihor

Cascada din Pestere Astileu Bihor

Cascada Evantai Padis Bihor

Cascada Iadolina Stana de Vale Bihor

Cascada Moara Dracului Stana de Vale Bihor

Cascada Oselu Boga Bihor

Cascada Saritoarea Iedutului Stana de Vale Bihor

Cascada Vadu Crisului Bihor

Cascada Valu Miresii Stana de Vale Bihor

Crisul Baita Bihor

Crisul Negru Bihor

Crisul Pietros la Pietroasa Bihor

Crisul Repede Bihor

Izbucul Toplitei de Vida la Dobresti Bihor

Izvor pastravarie Remeti Bihor

Izvorul lui Valer Cristiorul de Jos Bihor

Izvorul Minunilor Stana de Vale Bihor

Lac acumulare - Fazanilor Diosig Bihor

Lac acumulare Boga Bihor

Lac acumulare Crestur Bihor

Lac acumulare Dragan Bihor

Lac acumulare Lesu Bihor

Lac acumulare Lugas Bihor

Lac acumulare Munteni Bihor

Lac acumulare Olosig Bihor

Lac acumulare Sisterea Bihor

Lac acumulare Tileagd Bihor

Lac acumulare Vida Luncasprie Bihor

Lac Bors Bihor

Lac Miersig Bihor

Lac Paleu Bihor

Lac pastravarie Chiscau Bihor

Lac pastravarie Dobricionesti Bihor

Lac pescarie Cefa Bihor

Lac pescarie Inand Bihor

Lac piersicarie Cadea Bihor

Lac Remeti Bihor

Lac Saldabagiu de Munte Bihor

Lac Saniob Bihor

Lac Santion Bihor

Lac Sauaieu Bihor

Lacul Cikos Sacuieni Bihor

Lacul cu nuferi Baile 1 Mai Bihor

Lacul cu nuferi Baile Felix Bihor

Lacul Pesterii cu Apa la Vadu Crisului Bihor

Lacul Tamasda Bihor

Paraul Bistra Padurea Neagra Bihor

Paraul Morii Pestis Bihor

Paraul Peta Oradea

Paraul Sisterea la Salard Bihor

Raul Albioara la Damis Bihor

Raul Barcau la Sanlazar Bihor

Raul Cosma la Rosiori Bihor

Raul Nimaiesti la Beius Bihor

Taul Mare Padis Bihor

Taul Tinov Padis Bihor

Taul Varasoaia Padis Bihor

Valea Albioarei la Rosia Bihor

Valea Aleului la Pietroasa Bihor

Valea Bozan Cotiglet moara cu apa Bihor

Valea Bratcutei Bihor

Valea Chijic la Copacel Bihor

Valea Craiasa Bihor

Valea cu Cale la Pietroasa Bihor

Valea Dobricionesti Bihor

Valea Fanatelor Bihor

Valea Finisul Mare la Finis Bihor

Valea Galbanei Padis Bihor

Valea Gruetului la Rosia Bihor

Valea Iadului Bihor

Valea Ierului Bihor

Valea Ierului la Ponoara Lorau Bihor

Valea Lazuri la Lazuri de Rosia Bihor

Valea Lesului la Remeti Bihor

Valea Mare la Pietroasa Bihor

Valea Mnierei la Calatea Bihor

Valea Morilor la Varciorog Bihor

Valea Nimaiesti la Budureasa Bihor

Valea Omului la Auseu Bihor

Valea Omului la Luncsoara Bihor

Valea Pestis la Varciorog Bihor

Valea Poieni la Varciorog Bihor

Valea Ponor Padis Bihor

Valea Rosia Bihor

Valea Sebiselului la Pietroasa Bihor

Valea Sighistelului Bihor

Valea Sititelecului Bihor

Valea Somesului Cald Bihor

Valea Stramturii Cabesti Bihor

Valea Tarcaita Bihor

Valea Topa la Corbesti Bihor

Valea Toplita de Vida la Dobresti

Valea Vida Bihor


promovare


www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau

www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau

www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau

www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau

www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau

www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau www.ape.bihor.ro apa, ape , geotermale ,parau ,rauri ,bihor, lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau

www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Meteo


Convertor valutar


REŢEAUA HIDROGRAFICĂ apa bihor apa bihor apa bihor


REŢEAUA HIDROGRAFICĂ apa bihor apa bihor apa bihor

Râurile de pe cuprinsul judeţului Bihor, aparţin bazinului hidrografic al Crişurilor şi au în general o direcţie de curgere dinspre est spre vest, cu izvoarele din Munţii Apuseni. Principalele artere hidrografice în succesiune de la nord spre sud sunt: Ierul, Barcăul, Crişul Repede şi Crişul Negru.
Ierul, cel mai însemnat afluent al râului Barcău, izvorăşte din Dealurile Tăşadului şi prezintă un regim de scurgere temporar, care a cunoscut un amplu proces de sistematizare, cu scopul reducerii surplusului de umiditate. El drenează câmpia cu acelaşi nume, având o lungime de 107 km şi un bazin de suprafaţă de 1.437 km2. Dintre afluenţii săi amintim: Checheţul, Santăul, Sântmiclăuşul, Râtul etc.
Râul Barcău izvorăşte din Munţii Plopişului, iar după ce străbate defileul său de la Marca pătrunde pe teritoriul judeţului, drenând sectorul deluros Barcău-Derna, apoi partea nordică a Câmpiei Crişurilor. Lungimea sa este 118 km, iar suprafaţa bazinului de 1.977 km2. Dintre afluenţii săi principali amintim: Bistra care-şi adună apele din Munţii Plopişului, Ghepeşul, Almaşu şi Biharia pe partea sudică, iar pe partea nordică Înotul, Valea Rece, Sânnicolaul şi Ierul.
Crişul Repede izvorăşte în apropiere de localitatea Izvoru Crişului, de la o altitudine de 710 m, îşi adună apele de pe o suprafaţă de 2.425 km2 şi are o lungime de 148 km. Pătrunde în judeţ în aval de Bucea, având un aspect de râu de munte, datorită defileului sălbatic pe care l-a sculptat în calcarele Pădurii Craiului până la Vadu Crişului. Pe teritoriul judeţului, bazinul său este asimetric deoarece afluenţii săi cei mai viguroşi îi primeşte de pe partea stângă, cum ar fi Iadul, Brătcuţa, Chijicul, Sărandul, Tăşadul, Peţa, etc.
Crişul Negru reprezintă râul cel mai însemnat atât datorită mărimii bazinului său de recepţie cu o de suprafaţă de 4.476 km2 şi o lungime de 144 km, cât şi datorită faptului că acesta este cuprins, aproape în totalitatea sa, în limitele judeţului. După ce izvorăşte din Munţii Bihorului, străbate Depresiunea Beiuşului şi apoi Câmpia de Vest. Bazinul său colector are un aspect asimetric, condiţionat de afluenţii de pe partea dreaptă ce coboară din Munţii Bihorului şi din Pădurea Craiului. Dintre cei mai importanţi afluenţi amintim: Crişul Băiţei, Crişul Pietros, Nimăeşti, Roşia, Holod, care sunt mult mai viguroşi decât cei ce-şi adună apele de pe versanţii nordici ai Munţilor Codru-Moma precum: Crişul Văratecului, Tărcăiţa, Finiş, Şoimi, s.a.
LACURILE
Lacurile din categoria celor naturale sunt în număr foarte redus, mai importante fiind: lacul nival Tăul Mare din Masivul Bihariei, de origine nivală, Lacul Şerpilor, care acoperă o suprafaţă de 10 ha, Lacul cu Stuf din vecinătatea Salontei (12 ha) şi Lacul Peţea cu apă termală.
Mult mai numeroase sunt însă lacurile de origine antropică, realizate pentru satisfacerea unor cerinţe economice. Dintre acestea amintim amenajările lacustre piscicole din Câmpia Crişurilor, cum sunt: Cefa (cca. 700 ha), Inand (cca. 170 ha), Tămaşda (cca. 200 ha), Homorog (105 ha), Mădăras (cca. 30 ha). Acestora li se adaugă lacurile de acumulare permanente: de pe Crişul Repede şi Valea Iadului cu Lacul Leşu (28.3 mil. m3) şi cele de acumulare nepermanente Şimian (4.6 mil. m3), Galoşpetreu (4,6 mil. m3), de pe Valea Ierului. Şi numeroase lacuri de câmpie: la Tileagd, Curtuiuşeni, Văşad, Şimian, Galoşpetreu, Valea lui Mihai, Albiş, Cherechiu, Cadea, Cubulcut, Ianca, Fazanilor, Gepiu, Călacea, etc, realizate în scopul regularizării debitului râurilor, sau în scop economic, spre exemplu: de la Cefa, Inand, Mădăras, Homorod, Tămaşda, pentru piscicultură.
Tot aici trebuie amintit lacul format pe cursul superior al pârâului Peţa, cu ape geotermale, în care mai vegetează nufărul termal (Nymphaea lotus var. thermalis). Toate râurile şi lacurile reprezintă un potenţial turistic, atât din punct de vedere peisagistic, cât şi datorită practicării pescuitului sportiv.
APELE SUBTERANE
Sunt determinate de varietatea litologică a zonei. Apele freatice de suprafaţă sunt fără presiune, dar apele de adâncime au presiune hidrostatică, care le dă un caracter ascensional sau artezian.
Unele ape de adâncime prezintă mineralizări de diferite concentraţii. Astfel, ape cu slabă mineralizare sunt la Beiuş, Ceica, Diosig, Salonta, iar ape mai pronunţat mineralizate, carbogazoase, la Tinca sau Tămăşeu, unde s-au reactivate izvoarele cu vestita apă cu litiu, iar ca o raritate este apa plată de la Stâna de Vale. De mare importanţă pentru Bihor sunt apele geotermale de la Oradea, Băile Felix şi 1 Mai, recent descoperite la Beiuş, sau mezotermale de la Răbăgani.


www.ape.bihor.ro apa, ape , parau ,rauri , lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau , afluent , bazin ,hidrografic , izvor , amonte , aval dig , mal , bai ,geotermale

www.ape.bihor.ro apa, ape , parau ,rauri , lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau , afluent , bazin ,hidrografic , izvor , amonte , aval dig , mal , bai ,geotermale

www.ape.bihor.ro apa, ape , parau ,rauri , lac ,lacuri ,acumulare , artificiale , baraj , baraje , bihor, oradea , crisuri ,crisul ,repede ,negru , barcau , cascada ,iaz , tau , afluent , bazin ,hidrografic , izvor , amonte , aval dig , mal , bai ,geotermale

www.crisulrepede.ro www.groupromo.ro